Uslovi korišćenja

 

Korišćenjem našeg sajta na internet adresi www.luedu.co potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni sa ovim uslovima korišćenja. Luedu d.o.o. Beograd-Stari Grad zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove uslove korišćenja, unošenjem izmena u ovaj tekst.

Sadržaj objavljeni na sajtu www.luedu.co , vlasništvo je isključivo Luedu d.o.o. Beograd-Stari Grad. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaj objavljen na ovom sajtu u druge svrhe od navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja zvanične, pismene saglasnosti na kontakt email: info@luedu.co

Kada koristite naš sajt www.luedu.co nije dozvoljeno da:

 • Ometate ili onemogućavate funkcije vezane za sigurnost na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu;
 • Objavljujete ili prenosite na naš sajt materijal koji je preteći, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački;
 • Dajete netačne ili lažne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu;
 • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili se lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem na našem sajtu;
 • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete naš internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;
 • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa našeg sajta;

Ako prekršite bilo koji od ovih uslova navedenih u ovom dokumentu, mi vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt, a možemo preduzeti i druge mere, uključujući  prijavu  nadležnim državnim organima, slanje upozorenja ili podnošenje tužbe.

Uslovi online kupovine

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.luedu.co i svim njegovim sadržajima.

Uputstvo za online kupovinu

 1. Kliknite na duge „Naruči igru“ i bićete automatski prebačeni na stranicu za porudžbinu;
 2. Na ovoj stranici imate mogućnost izmena sadržaja vaše korpe. Odaberite željenu količinu koju želite da porućite. Maksimalno možete da poručite 5 igara Luedu. Ukoliko želite da poručite više od 5 komada, molimo da nam pošaljete upit sa željenom količinom na našu adresu: info@luedu.co;
 3. Kada ste odabrali željenu količinu koju želite da poručite, kliknite na dugme „Nastavite sa plaćanjem“ ;
 4. Na ovoj stranici nalazi se  formular za naručivanje. Na ovoj stranici videćete detalje vaše narudžbe. Neophodno je da popunite sledeća polja kako bi vaša porudžbina bila dalje procesirana:
  1. Ime i prezime;
  2. Vašu adresu prebivališta uključujući: ulicu i kućni broj, državu, pokrajinu, grad i poštanski broj;
  3. Vaš kontakt telefon;
  4. Vašu adresu e-pošte;
  5. Način dostave;
 5. Proverite sve unete podatke, sadržaj vaše korpe i odaberite način plaćanja.
 6. Zatim kliknite dugme „Naručite“ da izvršite narudžbu. Vaša porudžbenica je uspešno kreirana.

Plaćanje platnom karticom:

Ukoliko posedujete Visa, Master Card ili Maestro platnu karticu, odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete platiti na ovaj način svoju porudžbinu.
Nakon potvrde narudžbenice, bićete preusmereni na sajt Komercijalne Banke. Na tom sajtu vršite unos podataka sa platne kartice. Ukoliko je transakcija uspešno obavljena bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno.
Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, takođe ćete biti vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem o neuspeloj transakciji. Tada možete pokušati ponovo ili izabrati drugi način plaćanja.

Iz sigurnostnih razloga, podaci o Vašoj platnoj kartici su vidljivi samo banci kao procesoru kartica, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog vraćanja, Luedu d.o.o. Beograd-Stari Grad se obavezuje da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine. Sve cene su date u dinarima.

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane Luedu na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Opis proizvoda

Luedu nastoji da proizvod opiše što je tačnije moguće. Takođe, Luedu garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u zakonskom roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac.

Slike objavljene na sajtu Luedu.co ponekad obuhvataju i okruženje proizvoda kako bi potrošač imao realniju sliku kako proizvod izgleda.

Dostupnost proizvoda prikazana na našoj internet stranici može se razlikovati od stanja zaliha u našem objektu. Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi ili pozivanjem našeg kontakt telefona 00381 11 414 0770

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača ili u našem objektu Luedu, Knićaninova 3, Beograd.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, a bez obzira na razlog vraćanja, Luedu  je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro  metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Politika reklamacije i prigovori

 

Naš potrošač je uvek na prvom mestu i zbog toga se trudimo da uvek budete zadovoljni Luedu proizvodom. Ipak ukoliko smatrate da:

 1. je proizvod koji ste dobili nesaobrazan ponudi na našem internet sajtu,
 2. je pogrešno obračunata cena, ili
 3. postoje drugi nedostaci,

uvek možete da izjavite reklamaciju na taj proizvod na sledeću e-mail adresu: info@luedu.co ili lično u Luedu d.o.o. u ul. Knićaninova br. 3 u Beogradu, Srbija.

 

Rok za reklamaciju na proizvode koje ste naručili je dve godine od dana kada dobijete proizvod.

Nesaobrazan proizvod podrazumeva da proizvod koji ste poručili i dobili nema svojstva koja smo naveli ili ne odgovara opisu koji se nalazi na našem interent sajtu. Važna napomena je da smo svaki proizvod detaljno opisali, te vas molimo da pre upotrebe detaljno pročitate taj opis. Luedu nije odgovoran ukoliko proizvod koristite protivno njihovoj svrsi i opisu na našem interent sajtu.

Da biste izjavili reklamaciju na Luedu proizvod neophodno je da:

 1. ste proizvod kupili na našem interent sajtu na adresi luedu.co, i
 2. nije prošlo više od dve godine od dana kada ste dobili proizvod na koji izjavljujete reklamaciju.

Prilikom izjavljivanja reklamacije na proizvod potrebno je da upišete:

 1. svoje ime i prezime,
 2. svoju adresu, broj telefona i e-mail adresu,
 3. oznaku proizvoda,
 4. kratak opis nesaobraznosti proizvoda,
 5. datum prijema proizvoda,
 6. broj računa, i
 7. cenu po kojoj je proizvod kupljen.

 

Kada nam pošaljete reklamaciju na sledeću e-mail adresu: info@luedu.co, poslaćemo vam potvrdu o prijemu reklamacije i broj pod kojim smo zaveli vaš zahtev. Čim dobijemo reklamaciju odgovorićemo na nju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema e-maila sa reklamacijom. Naš odgovor sadrži odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko nam je potrebno da imamo uvid u proizvod na koji ste izjavili reklamaciju da bismo doneli odluku, možemo od vas tražiti da nam pošaljete taj proizvod. Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku od 15 dana, obavestićemo vas o novom roku rešavanja, pod uslovom da prethodno dobijemo od vas saglasnost.

Ukoliko prihvatimo reklamaciju poslaćemo vam novi proizvod. U izuzetnim slučajevima, kada ne može da se otkloni nesaobraznost, možete da tražite povraćaj plaćenog iznosa za proizvod koji ste kupili.

Pored reklamacije i direktnog rešavanja problema u komunikaciji sa nama, u svakom trenutku možete da se obratite regionalnim savetovalištima za zaštitu potrošača i podnesete prigovor ukoliko smatrate da su vam povređena prava kao potrošača. Lista savetovališta se nalazi ovde https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace.

Ukoliko ipak ni neko od savetovališta ne reši vaš problem, možete da inicirate vansudsko rešavanje spora. Uslovi za vansudsko rešavanje sporova su:

 1. da ste prethodno pokušali neposredno sa nama da rešite problem (kroz reklamaciju i ostalu komunikaciju),
 2. da smo se zajednički sporazumeli da ćemo spor rešiti pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova se nalazi ovde https://mtt.gov.rs/download/spisak.pdf.

Potrošački spor je svaki spor koji proizlazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca. Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, što znači da u svakom trenutku možete da se odlučite da prekinete ovaj postupak i zaštitite svoja prava na sudu. U postupku pred sudom u potrošačkom sporu ne plaća se sudska taksa za tužbu, ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara.

Povratak na naslovnu stranu >>